Menu

Ecodesign on nuorten käsissä

Kierrätystehdas julkaisi vastikään tutkimuksen, jossa oli selvitetty suomalaisia ecodesign-alan toimijoita ja kehittämismahdollisuuksia. Tutkimuksessa keskityttiin poisto- eli kierrätysmateriaaleja hyödyntäviin firmoihin ja tutkimuksen tavoitteena ”on parantaa osaltaan alan tunnettuutta – ja tätä kautta myös arvostusta – Suomessa”.

Valaisin vanhoista hillopurkeista Kluuvin ostarilla

Poistomateriaaleilla tarkoitetaan kaikkia käytöstä poistettuja materiaaleja ja tuotteita, joita kutsutaan arkikielessä myös kierrätysmateriaaleiksi. Poistomateriaalien hyödyntäminen sellaisten tuotteiden valmistuksessa, jotka korvaavat uusista materiaaleista valmistettuja tuotteita, vähentää ympäristön kuormitusta kahdella tasolla: materiaalien uudelleenkäyttö vähentää jätemäärää, ja samalla ympäristön kuormitus vähenee, kun uuden tuotteen valmistus-, kuljetus-, ja varastointivaiheita ei tarvita.

Tutkimuksen myötä Suomesta löydettiin yli sata firmaa, jotka hyödyntävät kierrätysmateriaaleja. Aineisto kerättiin vaatetus-, asuste-, sisustus- ja kodintuotteita tuottavilta yrityksiltä.

Tuloksista kävi ilmi, että alan yritykset ovat tyypillisesti varsin nuoria ja pieniä toimijoita, ja yksinyrittäminen on alalla hyvin tyypillistä. Yrityksistä 40 %:lla oli kotimaan kaupan lisäksi myös ulkomaankauppaa.

Kyselytulosten pohjalta kirjoittajat ovat koonneet suomalaisen ecodesign-alan tärkeimpiä kehityskohteita, joita ovat:

  • 1) ecodesign-alan koordinoitu tunnettuuden lisääminen ja imagon kehittäminen,
  • 2) toimijoiden liiketoimintaosaamisen kehittäminen,
  • 3) tuotetarjonnan asiakaslähtöinen kehittäminen,
  • 4) alan tapahtumatuotannon lisääminen ja kehittäminen,
  • 5) poistomateriaalipankkien perustaminen ja kehittäminen sekä
  • 6) alan sisäisen yhteistyön vahvistaminen ja myyntikanavien kehittäminen yhteistyössä.

Myös jonkinlaisen alan kattojärjestön perustaminen voisi osaltaan tukea alan menestystä.

Jos siellä ruudun toisella puolella istuu joku, joka haluaisi loikata pois nykyisestä duunistaan ja aloittaa jotakin omaa, saattaa yläpuolen listaus pitää sisällään mahdollisuuksia…

Löydät Kierrätystehtaan tutkimuksen täältä.