Menu

Auta EU:ta auttamaan luontoa

”Monien tutkimusten mukaan luonnon monimuotoisuus on vakavasti uhattuna kaikkialla maailmassa. Yli kolmasosa eläinlajeista on kuolemassa sukupuuttoon, ja noin 60 prosenttia maapallon ekosysteemeistä on heikentynyt viimeksi kuluneiden 50 vuoden aikana. Kaikista ponnisteluista huolimatta on selvää, ettei EU ole saavuttanut asettamaansa tavoitetta. Tästä syystä tarvitaan uutta lähestymistapaa.

Viime maaliskuussa Euroopan unionin neuvosto sopi vuoden 2010 jälkeisestä visiosta ja uudesta luonnon monimuotoisuutta koskevasta vuoden 2020 tavoitteesta. Tavoitteena on pysäyttää monimuotoisuuden köyhtyminen ja ekosysteemipalveluiden vahingoittuminen vuoteen 2020 mennessä. Luonnon monimuotoisuus ja ekosysteemipalvelut pyritään myös palauttamaan ennalleen mahdollisuuksien mukaan”.

Euroopan komissio haluaa kuulla näkemyksiä siitä, millainen EU:n luonnon monimuotoisuutta koskevan strategian tulisi olla vuoden 2010 jälkeen.

”Näkemyksiä pyydetään kansalaisilta, sidosryhmiltä, viranomaisilta, yrityksiltä ja kansalaisyhteiskunnalta. Mielipiteitä halutaan eri aihealueista, joihin kuuluvat nykyisen luonnon monimuotoisuutta koskevan politiikan puutteet, komission ehdottama uusi lähestymistapa, yhteys maatalouden ja luonnon monimuotoisuuden välillä, luonnon monimuotoisuuden taloudelliset näkökohdat sekä luonnon monimuotoisuuden hallinta EU:ssa ja sen ulkopuolella. Kuulemisen tulokset otetaan huomioon kehitteillä olevassa uudessa strategiassa. Kuuleminen päättyy 22. lokakuuta 2010”.

Jos haluat osallistua kuulemiseen, voit jättää omat ehdotuksesi ja ajatuksesi täällä.